Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dvs. și pentru a afișa reclame (dacă există). Site-ul nostru poate include și cookie-uri de la terțe părți, cum ar fi Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Utilizând site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Am actualizat Politica noastră de Confidențialitate. Vă rugăm să faceți clic pe buton pentru a verifica Politica noastră de Confidențialitate

Auditul intern în cadrul guvernanței corporative: transparență și conformitate în lumea afacerilor

Guvernanța corporativă este o componentă esențială a oricărei organizații de succes, indiferent de mărimea sau de domeniul său de activitate. Guvernanța corporativă desemnează un set de reguli, norme și bune practici prin care o companie este condusă și supravegheată, asigurându-se astfel că interesele tuturor părților interesate, de la acționari la angajați și clienți, sunt protejate și respectate. 

Auditul intern în cadrul guvernanței corporative joacă un rol critic în evaluarea și îmbunătățirea acestui proces vital. De aceea, este utilă o trecere în revistă a unor elemente importante privind zona de audit intern în cadrul mai larg al guvernanței corporative.

Iată câteva elemente esențiale pe care managerii de top și administratorii de companii ar trebui să le cunoască despre auditul în cadrul guvernanței corporative

  • Ce este, de fapt, auditul intern în guvernanța corporativă?

Auditul intern în guvernanța corporativă este un proces prin care se evaluează și se verifică modul în care o companie își gestionează afacerea și se asigură că respectă legile, normele și standardele de guvernanță corporativă aplicabile. Acesta implică o revizuire detaliată a structurii organizaționale, a proceselor de luare a deciziilor, a consiliului de administrație și a comitetelor acestuia, precum și a relațiilor cu investitorii și părțile interesate.

  • Importanța auditului în guvernanța corporativă

Transparență și responsabilitate. Apelarea la servicii specializate, profesioniste, așa cum este cazul, de exemplu, al serviciilor de audit în guvernanță corporativă de la Mazars în România este o direcție de acțiune care contribuie la creșterea nivelului de transparență în afaceri. Această acțiune asigură părțile interesate că informațiile financiare și operaționale sunt corecte și că organizația își îndeplinește responsabilitățile față de investitori și acționari.

Reducerea riscului. Prin evaluarea proceselor interne și identificarea potențialelor puncte slabe, auditul intern contribuie la reducerea riscurilor operaționale și financiare. Acest lucru poate preveni eventualele conflicte care ar putea afecta reputația unei companii.

Conformitate legală. Auditul intern asigură acționarii și stakeholderii că organizația respectă legile și reglementările aplicabile. Acest lucru este esențial pentru evitarea sancțiunilor și a litigiilor legate de nerespectarea legislației.

Îmbunătățirea performanței. Rezultatele auditului intern pot oferi o perspectivă valoroasă asupra modului în care compania își poate îmbunătăți procesele și practicile de guvernanță corporativă. Acest lucru poate duce la creșterea eficienței operaționale și a rentabilității generale.

  • Procesul de audit al guvernanței corporative

Procesul de audit intern în guvernanța corporativă implică următoarele etape minimale:

  • Planificare. Auditorii stabilesc obiectivele, scopul și resursele necesare pentru audit. De asemenea, se identifică riscurile potențiale și se dezvoltă un plan de audit.
  • Colectarea de date. Se obțin informații despre structura organizațională, documentația financiară și operațională, politicile și procedurile companiei.
  • Evaluare. Auditorii evaluează informațiile colectate pentru a determina dacă compania respectă standardele și reglementările relevante.
  • Raportare. Se pregătește un raport de audit care evidențiază constatările, concluziile și recomandările auditorilor.
  • Urmărire. Compania implementează recomandările din raport și monitorizează progresul pentru a se asigura că problemele identificate sunt abordate.

Auditul intern în guvernanța corporativă este esențial pentru asigurarea transparenței, conformității și responsabilității în cadrul organizațiilor. Acesta contribuie la promovarea unei culturi etice de afaceri și la consolidarea încrederii părților interesate. Cu un audit intern bine organizat și realizat, precum și cu sistemele de control intern și de aplicare a standardelor de guvernanță corporativă bine proiectate, companiile pot identifica oportunități de îmbunătățire și pot rămâne competitive pe piață.

În concluzie, investiția în auditul în cadrul guvernanței corporative reprezintă o mișcare inteligentă pentru orice companie preocupată de succesul pe termen lung și de respectarea standardelor etice și legale în afaceri.

 

Sursa foto: Pixabay.com

Lasă un răspuns

Te-ar mai putea interesa...

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.